Tere nedir?

Familyası: Turpgiller (Cruciferae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu.

20-50 cm boylarında, beyaz veya morumsu renkli çiçekler açan, bir yıllık otsu bitkiler. Meyvelerinin tek tohumlu olmasıyla su teresinden ayrılır. Yabani olarak bulunmakla beraber, kültürü de yapılmaktadır. Kerdeme olarak da bilinir.

Kullanılışı: Yaprakları yakıcı lezzetli, uçucu yağ taşır. Salata halinde, iştah açıcı olarak kullanılır. Su teresi (Nasturtium officinale): Beyaz çiçekli, parçalı yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki. Su kenarlarında yetişir. Özel bir kokusu ve batıcı bir lezzeti vardır. Kardamot adıyla da bilinir.

Kullanıldığı yerler: Taze yaprakları salata olarak yenir. Kükürtlü glikozitler, A,C ve D vitaminleriyle uçucu yağ taşır. Kuvvet verici, vitamin noksanlıklarına karşı ve iştah açıcı olarak kullanılır.

Sözlükte "tere" ne demek?

1. Turpgillerdan, yaprakları salata olarak yenen baharlı bir bitki (lepidium).

Tere kelimesinin ingilizcesi

[Tere] n. Terry, female first name (form of Theresa)
adj. tender, delicate, fragile, frail, cobweb, ticklish, pernickety, nice, kittle
n. sweat, perspiration, sudation, transpiration
Köken: Farsça